2021 Европейский консенсус. Диагностика и лечение мигрени за 10 шагов